Historia

 

Det började med en vision att tillgodose behoven av bostäder och särskilt den skandinaviska marknaden. VILLASWEA upptäckte följaktligen att det finns problem på marknaden att ha formidabla bostadslösningar i stor skala, god kvalitet och som skulle kunna tillgodose den stora efterfrågan på marknaden. VILLASWEA är en del av EHRAB - gruppen som tillhandahåller arbetskraftslösningar och kan erbjuda kompletta lösningar för nyckelfärdiga hus. Detta är en stor fördel för en entreprenör eller en viss slutkonsument.

 

 

Tack vare våra internationella nätverk har VILLASWEA kapacitet att verka globalt i det snabba byggområdet.

 

Under de senaste åren har den europeiska gemensamma marknaden skapat en mer flexibel och öppen marknad där varor, tjänster och kapital flödar mellan länder där hinder en gång stod. Andra delar av världen krymper, inte bara Europa. VILLASWEAs mål är att vara där åtgärden är och tillhandahålla innovativa bostadslösningar.

 

VILLASWEAs ledning har flera års erfarenhet inom byggområdet och att leverera rätt kompetens på internationell, nationell, regional och lokal nivå. VILLASWEA är stolt över att vara i partnerskap med några av de största aktörerna i Baltikum och inom anläggnings- och byggsektorn. Vi skräddarsyr lösningar baserat på dina behov och preferenser. VILLASWEA erbjuder en kostnadseffektiv, flexibel och framför allt kvalitativ lösning till våra kunder.

 

Ansvar är en fråga om att ta varaktiga affärsbeslut. Att vara en ansvarsfull aktör i samhället är väsentlig och en del av vår vision. Att vara en föredragen partner är viktigt för oss, därför ser vi till att erbjuda den bästa servicen hela tiden. “Service ovanför tjänsten själv”.

 

Vi har kontor i flera länder och regioner som Sverige, Danmark, Norge och Polen för att bara nämna några.